Asiantaeth Nyrs Deintyddol Cymru

Llenwi’ch bylchau staff yng Nghymru

Asiantaeth Nyrs Deintyddol Cymru

Mae gennym ni nyrsys deintyddol locwm a derbynyddion deintyddol ar draws Cymru gyfan i’ch cynorthwyo chi i gael staff, fel a pan fydd ei angen. Gallwch naill ai archebu ymlaen llaw neu ar y diwrnod. Mae gennym rif ffôn pwrpasol i archebu  02921 670619, a atebir rhwng 6.45am a 9.30pm bob dydd o’r wythnos.

Y manteision i ddefnyddio Cavity ar gyfer eich anghenion staffio yw:

• Mae ein holl staff yn cydymffurfio â GDC a LHB, a byddwn yn rhoi dogfennau i chi am hyn ar gyfer cofnodion eich practis.
• Mae gennym staff lleol ledled Cymru.
• Nid oes costau cudd ar gyfer teithio, nosweithiau neu ddydd Sadwrn, – dim ond un ffi fflat fydd gennych chi.
• Mae ein holl weithwyr o safon uchel eithriadol fel y gallwn roi gwasanaeth eithriadol i’n cwsmeriaid.
• Mae archebu’n hynod o hawdd o’r dechrau i’r diwedd. Rhowch wybod inni pa amseroedd a dyddiadau sydd eu hangen arnoch, a bydd aelod o staff Cavity gyda chi.

Os hoffech chi archebu, ffoniwch 02921 670619, anfonwch e-bost i bookings@cavitydentalstaff.co.uk.

dental nurse agency wales

"Please pass on my sincere thanks to the two Cavity nurses who worked with us last week. Both were efficient, confident and friendly - they fitted right into the team for the day! On one day in particular, where we had staff covering different roles due to absence, the calm and “can do” attitude of your nurse made all the difference. Thank you SO much. They were absolute stars! Thank you.
"

Ashley Dental Limited

dental dbs check

Do you need a DBS check?

If you need a dental DBS check (previously known as a CRB check) then Cavity can help you! One of our Cavity representatives can visit your practice at a suitable time to complete all the relevant paperwork. These are currently being completed contact free.

The CQC state that all clinical staff working within a dental practice will need to obtain an enhanced Disclosure Barring Service (DBS) check. Cavity are now a DBS umbrella company and are able to carry out DBS checks for individuals, groups and practices.

One of Cavitys’ Managers will visit your practice at a time convenient to you, to finalise the relevant documents. Once this has been done, the completed form will be sent off and you will then receive your DBS certificate directly to you in the post. We can carry out a DBS for the whole of your clinical team or individual staff members.

Read more…

Cavity Dental Staff uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on this website.